top of page

OM OSS

Högsboläkarna vårdcentral med tillhörande barnavårdscentral är godkänd av Västra Götalandsregionen som vårdleverantör. Vi arbetar aktivt för att du som patient skall få bästa möjliga hälsa. Vi säkrar vår kvalité genom användandet av:

  • NDR-Nationella Diabetesregistret

  • NVR- Nationella vaccinationsregistret

 

Vi arbetar med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsen krav SOSFS 2011:9.

 

Vi är medlemmar i Vårdföretagarna, en organisation för privata vård- och omsorgsgivare. Vårdföretagarna ställer höga krav hos sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom att:

  • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.

  • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.

  • Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

  • Vi har kollektivavtal.

  • Vi har kollektivavtalade försäkringar.

  • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter

  • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.

  • Såväl beställare som patienter, brukare och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.

medlem-vardforetagarna-green_white-medium.png
bottom of page