top of page

BVC

När ska barnen komma till BVC?

Vid samtliga besök görs rutinkontroll av längd, vikt och barnets fysiska och mentala utvecklingsnivå.

0-1 mån

sjuksköterskebesök varje vecka

1-2 mån

sjuksköterskebesök varannan vecka (läkarbesök vid 1 mån)

2-6 mån

sjuksköterskebesök varje månad (läkarbesök vid 6 mån)

6-12 mån

sjuksköterskebesök varannan månad (läkarebesök 12 mån)

2-5 år

språktest vid sjuksköterskebesök

3 år

teambesök med läkare och sjuksköterska

4 år

Sjuksköterskebesök med syntest

5-6 år

Avslutande besök inför skolstart

När barnet börjar skolan sänds journalen till skolsköterskan.

IMG_8787_web.jpg
bottom of page